Jest rekonstrukcją hanzeatyckiego statku z XIV wieku, który w 1962 roku został odkryty w błocie Wezery podczas prac mających na celu powiększenie portu. Wrak statku był jedyną, stosunkowo dobrze zachowaną pozostałością po europejskim przemyśle stoczniowym. Oryginalne znalezisko zostało poddane wszelkim działaniom o charakterze konserwacyjnym i może być podziwiane w Niemieckim Muzeum Morskim od 2000 roku.

ubena-von-bremen

logo

Ubena von Bremen