MIR 

Mir został zbudowany w 1987 w gdańskiej stoczni w serii sześciu bliźniaczych żaglowców (Dar Młodzieży 1982, Drużba 1987, Chersonez i Pałłada 1989, Nadieżda 1993). Młodsza o sześć lat od „Daru Młodzieży” trzymasztowa fregata „Mir” jest pierwszą jednostką z tej serii. może przewozić do 199 ludzi. Powszechnie uważana jest ona za najszybszy szkoleniowy żaglowiec na świecie. Początkowo szkolono na nim wyłącznie młodzież rosyjską, ale już od 12 lat na jego pokładzie pobierają nauki również nauki kadeci z Zachodu. Mir pływa pod banderą rosyjską, jest długi na prawie 100m i szeroki na ok 14 m.